CSS -- V. Hanson, A. Tavast. Arvutikasutaja sõnastik

CSS (=cascading style sheets) kaskaadlaadistik, CSS ● HTML-dokumendi ilmet määravate laadilehtede hierarhiline süsteem → style sheet