bubble sort -- V. Hanson, A. Tavast. Arvutikasutaja sõnastik

bubble sort mullsortimine ● naaberelementide järjestikuse ümberpaigutusega