multithreading -- V. Hanson, A. Tavast. Arvutikasutaja sõnastik

multithreading 1 hargtöötlus, lõimtöötlus ● kaht või enamat sama programmi osa täidetakse samaaegselt või vaheldumisi
multithreading 2 a harg-, lõim-