parallel ATA -- V. Hanson, A. Tavast. Arvutikasutaja sõnastik

enhanced parallel port = EPP
High Performance Parallel Interface = HIPPI
massively parallel processing (=MPP) hulgirööptöötlus, MPP ● suur (> 64) hulk sõltumatuid protsessoreid ↝ symmetric multiprocessing
parallel computer rööparvuti ● mitme korraga töötava ALU-ga
parallel interface rööpliides ● andmete rööpedastuseks
parallel port (=printer port) (=LPT port) rööpport, printeriport, LPT-port → parallel interface
parallel printer rööpliidesprinter, rööppordiprinter
parallel processing rööptöötlus ● mitme protsessi üheaegne töötlemine
parallel transmission rööpedastus ● märki esitavad signaalielemendid edastatakse korraga eri edastuskanalite kaudu
ATA (< Advanced Technology bus Attachment) ATA-liides ● kettadraivi liidesestandard (ANSI), algselt IDE; uusim laiendus on ATA-4