single-board -- V. Hanson, A. Tavast. Arvutikasutaja sõnastik

single-board computer (=blade computer) monoplaatarvuti, plaatarvuti