stack -- V. Hanson, A. Tavast. Arvutikasutaja sõnastik

stack 1 (=pushdown list) pinu, pinuloend, magasin ● andmestruktuur, millest kõigepealt võetakse viimati salvestatud andmeelement → LIFOqueue
stack 2 virn → protocol stack
stack 3 v pinustama; virnastama
protocol stack protokollistik, protokollivirn ● võrguprotokollide kihiline komplekt
stack pointer pinuviit ● pinutipu aadressi sisaldav register või mälupesa