V. Hanson, A. Tavast. Arvutikasutaja sõnastik

hyperlink hüperlink, hüpertekstlink ● aktiveerimisel sihtobjektiga asenduv objektiviide hüpertekstis