V. Hanson, A. Tavast. Arvutikasutaja sõnastik

board (=card) 2 plaat; moodul ● trükkplaadina realiseeritud komponent, nt emaplaat; selles tähenduses ei ole soovitatav kasutada "kaarti" ↝ card1printed circuit board