token bus -- V. Hanson, A. Tavast. Arvutikasutaja sõnastik

token-bus network lubasiinvõrk ● loahaldusprotokolliga siinvõrk