DOM -- L. Liikane, M. Kesa. Arvutisõnastik

DOM (=Document Object Model) dokumendi objektimudel ● Eeskiri selle kohta, kuidas objekte (tekst, kujutised, pealdised, lingid jne. ) on veebilehel esitada. DOM määrab ära, millised atribuudid kuuluvad millise objekti juurde ning kuidas objekte ja atribuute käsitleda. Ka vastav failinime laiend