HTML -- L. Liikane, M. Kesa. Arvutisõnastik

HTML (=Hypertext Markup Language) HTML; hüperteksti märgistuskeel ● HTML põhineb SGML-il ja tal on üldistatud semantika, mis sobib laiast rakenduste valikust pärit informatsiooni esituseks. HTML-dokumendid võivad olla kodulehed, meil, hüpermeedium, suvandimenüüd, andmebaasipäringu tulemid jne. Lihtne märgistuskeel, mida kasutatakse hüpertekstdokumentide loomiseks, mida saab portida ühelt platvormilt teisele. Võib sisaldada teksti, Java, JavaScript'i, kuvada graafikat teistest failidest jpm).
CHM (=compiled HTML file) kompileeritud HTML-fail ● Binaarse spikrifaili laiend
DHTML (=Dynamic HTML) (=Dynamic Hypertext Markup Language) dünaamiline HTML ● HTML-märgistuskeele laiendus, mis võimaldab paremini kontrollida veebilehekülje elementide paigutust ning teha selliseid veebilehekülgi, mis muutuvad ja suhtlevad kasutajaga interaktiivselt ilma, et oleks vaja pöörduda veebiserveri poole. Java standarditel põhinev HTML edasiarendus. Ka vastav faililaiend
HTA (=HTML Application file) ● Failinime laiend
cHTML (=compact HTML) komaktne HTML ● HTML alamvariant väikestele infoseadmetele, nagu targad telefonid ja PDA'd.
iHTML (=inline HTML) sisemine HTML ● Kõrgetasemeline serveripoolne skriptimis/programmeerimis keel, mis funktsioneerib kui laiendus HTML'le.