XML -- L. Liikane, M. Kesa. Arvutisõnastik

Extensible Markup Language (=XML) laiendatav märgistuskeel ● XML on lihtsustatud versioon SGML'ist, mis on loodud spetsiaalselt veebidokumentide kirjutamiseks. XML võimaldab programmeerijatel luua oma mugandatud lipikuid (tags) selleks, et defineerida HTML'is puuduvaid funktsioone.
SAX (=Simple API for XML) ● Sündmustel põhinev API, mis alternatiivile DOM, lubab kellelgi juurdepääsu XML dokumendi sisule. SAX oli alguses ainult Javale-ainult API.
XLink (=XML Linking Language) ● Arvutikeel, mis lubab ühe- ja kahesuunalisi linke teistele allikatele (pildid, dokumendid, raportid jne), mis on lisatud XML dokumenti, sarnane hüperlinkidele HTML dokumentides.
XML Schema Definition (=XML schema) (=XSD) XML skeem; XML skeemi definitsioon ● Moodus kirjeldamaks ja kinnitamaks andmeid XML keskkonnas.
cXML (=commerce XML) kommerts-XML ● Uus komplekt dokumenditüübi definitsioone (DTD) XML spetsifikatsioonile. cXML töötab metakeelena, mis defineerib toote kohta vajalikku informatsiooni.