XSL -- L. Liikane, M. Kesa. Arvutis├Ánastik

Extensible Style Language (=XSL) laiendatav laadikeel ● XML dokumentide jaoks laadilehtede (stylesheets) kasutatav keel, mis sarnaneb HTML dokumentide puhul kasutatava CSS'ile (Cascading Style Sheets - e. k. kaskaadlaadistik). XML dokumendi puhul on sisu ja esitusviis teineteisest lahus.