failure -- L. Liikane, M. Kesa. Arvutisõnastik

failure nurjumine; rike; tõrge ● Viga arvuti töös, mis ei võimalda arvutil korrektselt töötada.
SPOF (=single point of failure) ühe punkti tõrge ● Tavaline fraas, kui ühe komponendi tõrge põhjustab kogu süsteemi rikke. Rike võib olla nii riistvaraline kui tarkvaraline.
failure access avariipääs ● Riistvara või tarkvara tõrkest tulenev volitamatu ja tavaliselt tahtmatu juurdepääs andmetöötlussüsteemis olevatele andmetele.
failure rate tõrkesagedus
power failure elektrivoolu katkestus ● Tulemusena tühjeneb muutmälu ja mälupuhver.
system failure süsteemiviga ● Viga tarkvaras või riistvaras, mis peatab süsteemi funktsioonid.