multimedia -- L. Liikane, M. Kesa. Arvutisõnastik

multimedia multimeedia-; multimeedium-; multimeediumiline ● Graafika, animatsiooni, video ja heli kombinatsioon arvutis. Enamasti kahepoolset suhtlust võimaldav (interaktiivne).
MCNS (=Multimedia Cable Network System) multimeedia kaablivõrgusüsteem ● Firmade konsortsium, mis defineerib tehnilisi tingimusi kiirete kaabelvõrkude seadmetele, mis peavad tagama eri võrkude ja nende osade koostöö
MMS (=Multimedia Message Service) Multimeedia teate teenus ● Salvesta ja saada edasi meetod graafika, video klippide, heli failide ja teksti sõnumite edastamiseks traadita võrgus kasutades WAP protokolli.
MMX (=multimedia extension) multimeedialaiend ● Intel Pentiumi arhitektuuritäiustus, millele lisati uued instruktsioonid graafika-, side- ja multimeediatarkvara töökiiruse suurendamiseks (1996). Kokku on 57 multimeedia operatsiooni võimalust.
MPC (=Multimedia PC) multimeediaarvuti ● Arvuti, mis suudab tööle rakendada programme, mis kombineerivad heli, video, animatsiooni ja graafika. Ka Microsoft'i ja Intel'i vastav spetsifikatsioon
MXL (=Multimedia Xplorer logo file set) ● Logode sätingufail Windows'is (ASCII faili nimelaiend).
SMIL (=Synchronized Multimedia Integration Language) ● Uus märgistuskeel, mida töötab välja W3C. See lubab saata multimeedia andmeid eraldi komponentidena. Seejärel vastuvõtja arvutis need ühendatakse vastavalt juhendile või mängitakse jadamisi ette. Põhineb XML'l.
interactive multimedia interaktiivne multimeedium ● Rakendus, kus kasutajal on olulisel määral võimalus juhtida suhtlust arvutiga (võrguga) ja kus on vähemalt kaks elementi järgmisest valikust: tekst, graafika, heli, kujutis, video ja animatsioon.
multimedia clip heli- ja videoklipp; multimeediaklipp; multimeediumiklipp
multimedia object multimeediumobjekt ● Liitobjekt, mis koosneb kahe või mitme erineva masinesitusmeediumi objektidest. Näiteks teksti sisse paigutatud heli.