protokoll -- L. Liikane, M. Kesa. Arvutisõnastik

protocol protokoll ● Kokkulepitud formaat andmete vahetamiseks kahe seadme vahel. Protokoll määrab andmetihendusmeetodi, kui see on vajalik; kasutatava veaavastuskoodi, selle, kuidas saatev seade annab teada, et sõnumi edastamine on lõpetatud jne.
ACAP (=Application Configuration Access Protocol) Programmi seadistuse juurdepääsu protokoll ● ACAP oli ennem tuntud kui IMSP (Interactive Mail Support Protocol). E-maili protokoll mida töötab välja IETF täiendamaks IMAP4.
ARP (=Address Resolution Protocol) ARP; aadressi resolvimise protokoll ● Kasutatakse antud hosti kõrgtasemel IP-aadressile vastava madaltasemel füüsilise võrgu aparatuurse aadressi dünaamiliseks leidmiseks.
AppleTalk Apple võrguprotokoll; kohtvõrgu arhitektuur Apple Talk ● Suhteliselt odav kohtvõrgu arhitektuur, mis on sisse ehitatud kõigisse Apple Macintosh'i arvutitesse ja laserprinteritesse. Appletalk toetab nii Apple'i kaabeldusskeemi LocalTalk kui ka Ethernet'i ja IBM Token Ring'i skeeme.
BGP (=Border Gateway Protocol) protokoll BGP ● Välislüüsi protokoll, määratletud RFC-des 1267 ja 1268. Ta ehitus põhineb EGP-ga (määratlus STD18, RFC 904) saadud kogemustel ning EGP kasutamisel NSFNET-i magistraalvõrgus (RFC 1092, 1093).
BOOTP (=Bootstrap Protocol) kingapaela protokoll; protokoll BOOTP ● Kasutatakse kettata võrgusõlmede (nt terminali) alglaadimiseks. Protokoll on defineeritud RFC 951 poolt.
BPDU (=bridge protocol data unit) silla protokolli andmeüksus ● BPDU'd on teated, mida vahetatakse kommutaatorite vahe laiendatud kohtvõrgus, mis kasutab genereeruva puu protokolli topoloogiat.
CHAP (=Challenge Handshake Authentication Protocol) väljakutse ja kätlusega autentimisprotokoll ● Autentimisprotokoll, mille puhul autentimisagent (harilikult võrguserver) saadab klientprogrammile kasutajanime ja parooli krüpteerimiseks ettenähtud võtme.
COPS (=Common Open Policy Service Protocol) üldine avatud poliitika teenuseprotokoll ● COPS on IETF-le esitatud protokollistandardi projekt võrgupoliitilise informatsiooni vahetamiseks poliitikat määrava punkti (PEP - Policy Decision Point) ja poliitikat teostavate punktide (PEP - Policy Enforcement Points) vahel.
DAP (=Directory Access Protocol) kataloogipöörduse protokoll ● X. 500 protokoll, mida kasutatakse sideks kataloogikasutaja agendi (DUA) ja kataloogisüsteemi agendi (DSA) vahel.
DECnet DECnet võrguprotokoll ● Digital Equipment Corporationis väljatöötatud firmapärane võrguprotokoll. Iga realiseerimisfaasi (nt. Phase IV, Phase V) funktsionaalsus on erinev
DHCP (=Dynamic Host Configuration Protocol) dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll ● DHCP on protokoll (protocol), mis võimaldab võrguadministraatoritel ühest keskusest hallata ja automatiseerida IP aadresside (IP address) omistamist organisatsiooni võrgus.
DSTP (=Data Space Transfer Protocol) Andmeruumi traspordi protokoll ● Protokoll indekseerimaks ja katalogiseerimaks andmeid kasutades XML -põhist kataloogi.
EAP (=Extensible Authentication Protocol) laiendatav autentimisprotokoll ● Mitmesuguste PPTP (Point-To-Point-Protocol) autentimismeetodite käitlemise keskkond, k. a. lahtine tekst (cleartext), pretensioon-vastus (challenge/response) ja suvalised dialoogjadad (dialogue sequence)
EGP (=Exterior Gateway Protocol) protokoll EGP; välislüüsi protokoll ● Protokoll, mis jaotab marsruutimisinformatsiooni marsruuteritele, mis ühendavad autonoomsüsteeme. Termin lüüs on aegunud, praegu eelistatakse terminit marsruuter (router), asendumas BGP-ga vt ka BGP
FTP (=File Transfer Protocol) failiedastusprotokoll ● FTP on ette nähtud failide edastamiseks ühest arvutist teise üle Interneti. See võimaldab teisel arvutil asuvaid faile oma arvutisse alla laadida (download) ning oma faile eemalasuvasse arvutisse üles laadida (upload).
GGP lüüs-lüüs-protokoll ● Määrab marsruutimisinfo vahetuse, kasutab hajusat lühima tee algoritmi
Group 3 protocol grupi 3 protokoll ● Rahvusvaheline standard (CCITT) , mis defineerib, kuidas kaks süsteemi saavad saata ja vastu võtta fakse tavalistel telefoniliinidel.
Group 4 protocol grupi 4 protokoll ● Rahvusvaheline standard, mis defineerib, kuidas kaks süsteemi saavad saata ja vastu võtta fakse ISDN-i liinidel.
HTP (=Hypertext Transfer Protocol) hüperteksti edastuse protokoll ● Üldistatud objektorienteeritud protokoll, mis on määratud toetama hüpertekstdokumentide võttu hajusas süsteemis.
HTTP (=Hypertext Transfer Protocol) Hüperteksti Ülekande Protokoll ● Standardite kogum, mis võimaldab World Wide Webi kasutajatel veebilehekülgedel informatsiooni vahetada. Veebi brauseri tarkvara võimaldab lugeda dokumente, mille formaat ning edastus vastab HTTP-le.
ICMP (=Internet Control Message Protocol) protokoll ICMP ● Interneti juhtsõnumite protokoll. ICMP on IP laiendus. Ta võimaldab genereerida IP-ga seotud peateateid, testpakette ja teavitussõnumeid. Selle protokolli määratleb STD 5, RFC 792.
IGP (=Interior Gateway Protocol) protokoll IGP; siselüüsi protokoll ● Protokoll, mis jaotab marsruutimisinformatsiooni marsruuteritele mingi autonoomse süsteemi piires. Termin "lüüs" on vananenud, praegu eelistatakse "marsruuterit".
IKMP (=Internet Key Management Protocol) Interneti võtmehalduse protokoll ● Osa IETF standardist IPSec'i jaoks, kus on ühendatud Oakley võtmevahetuse protokoll ja ISAKMP võtmehalduse protokoll
IMAP (=Internet Message Access Protocol) internetisõnumitele juurdepääsu protokoll ● Protokoll e-posti teadete vastuvõtmiseks.
IP Security (=IPSec) (=Internet Protocol Security) internetiprotokolli andmeturve ● Firma Cisco Systems juhtimisel arendatav andmeturbe standard võrgu- või paketitöötluskihi tasemel. IPSec on eriti kasulik virtuaalsete privaatvõrkude ehitamisel ja kasutajatele turvalise kaugpääsu võimaldamisel virtuaalsetesse privaatvõrkudesse.
IP telephony internetiprotokolli telefonitehnika ● Tehnika, mis toetab hääle, andmete ja video edastamist IP-põhistes koht- ja laivõrkudes ning üle Interneti (nii leviedastusena kui interaktiivselt)
IP (=Internet Protocol) interneti protokoll; internetiprotokoll; protokoll IP ● Meetod (keel), mida arvutid kasutavad omavaheliseks suhtlemiseks Internetis ehk protokoll, mida kasutatakse infopakettide saatmiseks teisele arvutile. On Levinuim võrguprotokoll. Vt TCP, TCP/IP, Internet
IPP (=Internet Printing Protocol) Interneti printimisprotokoll ● Esimese IPP kavandasid IETF (Internet Engineering Task Force) toetusel Novell ja Xerox. IPP eesmärgiks on defineerida protokoll, mis võimaldaks kasutajatel toimetada printimist üle Interneti.
IPX (=Internetwork Packet eXchange) protokoll IPX; võrkudevaheline paketivahetus ● Novelli protokoll kohtvõrkude kokkuühendamiseks. Kasutatakse Netware'is. IPX-marsruutimisega marsruuter saab ühendada kohtvõrke, võimaldades suhtlust Novell Netware'i klientide ja serverite vahel. Vt IPX/SPX
IPng (=IPv6) (=Internet Protocol next generation) IP-protokolli versioon 6 ● 8-rühmalised ja 128-bitised aadressid, võimaldavad tugevamat turvamist, vt ka IP
ISAKMP (=Internet Security Association & Key Management Protocol) Interneti turvaühenduse sisseseadmise ja võtmehalduse protokoll ● ISAKMP pakub autentimise ja krüpteerimise keskkonda paljudele erinevatele võtmevahetuse meetoditele.
Internet Keyed Payment Protocols (=iKP) võtmetega internetimaksete protokollid ● Turvaliste makseprotokollide perekond firmalt IBM, mis toetab kuni kolme osapoolt haaravaid veebitehinguid.
L2TP (=Layer Two (2) Tunneling Protocol) (=Layer Two Tunneling Protocol) teise kihi tunnel-dusprotokoll ● Protokolli PPP laiendus, mis võimaldab luua virtuaalseid privaatvõrke. Vt VPN
LDAP (=Lightweight Directory Access Protocol) lihtsustatud kataloogisirvimise protokoll ● Komplekt protokolle, mis võimaldavad ligipääsu infokataloogidele. LDAP põhineb standarditel, mis on X. 500 standardis, kuid on natukene lihtsam. Lisaks toetab LDAP TCP/IP'd.
LLC protocol (=logical link control protocol) LLC-protokoll; loogilise lüli juhtimisprotokoll ● Kohtvõrgu protokoll, mis valitseb kaadrite vahetust andmejaamade vahel sõltumatult edastusmeediumi ühiskasutuse viisist.
MAC protocol (=medium access control protocol) MAC-protokoll; meediumipöörduse juhtimisprotokoll ● Meetod edastusmeediumi ajutiselt valitsevate andmejaamade järjestuse määramiseks. Protokoll, mis määrab informatsiooni edastamise kohtvõrgus.
MNP (=Microcom Network Protocols) Microcomi võrguprotokollid; protokollistik MNP ● Modemite kommunikatsiooniprotokoll, mis kirjeldab andmete kokkupakkimist ning vigade kontrolli andmete edastamisel.
NNTP (=Network News Transfer Protocol) NNTP; netiuudiste edastuse protokoll ● Uudiste edastamise protokoll uudiseartiklite levitamiseks, otsinguks, laadimiseks ja postitamiseks. Vt Usenet
NTP (=Network Time Protocol) võrguaja protokoll ● Tagab Internetis täpse kohaliku ajaarvestuse
Network Time Protocol, NTP võrguaja protokoll NTP ● Protokoll, mis tagab Internetis paiknevate raadio- ja aatomikellade alusel täpse kohaliku ajaarvestuse. See protokoll suudab hajutatud kellad sünkroniseerida pikkade ajavahemike ulatuses millisekunditeni küündiva täpsusega.
OSPF (=Open Shortest-Path First Interior Gateway Protocol) protokoll OSPF ● Avatud lühima tee eelistusega siselüüsi protokoll. Marsruutimisprotokoll, mis põhineb mitte kaugusevektoril, vaid kanalite olekul. On Interneti standardne IGP, mille määratleb RFC 1247.
PAP (=Password Authentication Protocol) PAP; paroolautentimise protokoll ● Algeline ebaturvaline autentimisprotokoll, ka HTTP-s
PCI (=protocol control information) PCI; protokolli juhtinformatsioon ● Vaadeldava kihi subjektide vahel madalama naaberkihi teenuse kaudu vahetatavad andmed nende subjektide koostalitluse koordineerimiseks.
PDU (=protocol data unit) PDU; protokolli andmeüksus; protokolliandmik ● Paketti tähistav ISO termin. Vaadeldava kihi protokollis spetsifitseeritud andmete kogum, mis koosneb selle kihi protokolli juhtinformatsioonist ja võimalikest selle kihi kasutajaandmetest.
POP (=Post Office Protocol) postkontoriprotokoll ● Protokoll e-posti vastuvõtmiseks nt POP3.
PPP (=Point-To-Point Protocol) kakspunktprotokoll; punkt-punkt protokoll ● Kommunikatsiooniprotokoll, mis võimaldab arvutikasutajal telefoniliini abil ühendada oma arvuti Internetiga.
PPTP (=Point-to-Point Tunneling Protocol) Punktist-punkti tunneliprotokoll; kakspunkt-tunneldusprotokoll ● Protokoll turvaliste kanalite loomiseks läbi avaliku võrgu, vt ka VPN. Välja töötatud Microsoft Corporation'i, U. S. Robotics'i ja mitme telekommunikatsioonifima koostöös, kelle kollektiivseks nimeks on võetud PPTP Forum.
RARP (=Reverse Address Resolution Protocol) RARP; aadressi pöördresolvimise protokoll ● Protokoll, mis annab protokolli ARP pöördfunktsiooni. RARP teisendab riistvara-aadressi (MAC) võrgustikuaadressiks. Protokolli kasutatakse peamiselt kettata sõlmedes, et need saaksid oma esimesel initsialiseerimisel leida oma võrgustikuaadressi.
RIP (=Routing Information Protocol) kaugusvektoriga marsruutimisprotokoll; marsruutimisprotokoll RIP ● Interneti standardne IGP.
RSVP (=Resource Reservation Setup Protocol) ressursside reserveerimise häälestusprotokoll ● RSVP on põhielement arengujärgus oleva uut tüüpi, integreeritud teenustega Interneti jaoks, mille põhieesmärk on parandada reaalaja-andmete edastamist.
RTP (=Real-Time Transport Protocol) reaalaja transportprotokoll ● Interneti protokoll reaalajas andmete nagu video ja heli, transportimiseks. RTP töötab enamasti UDP protokolli peal.
RTSP (=Real Time Streaming Protocol) reaalaja striimingprotokoll ● Standardiprojekt striimingandmevoogude juhtimiseks veebis. RTSP kasvas välja Columbia Ülikoolis, Netscape'is ja RealNetworks'is tehtud tööst ning on esitatud IETF'ile standardina kinnitamiseks.
SET (=Secure Electronic Transaction Protocol) turvaline elektrooniliste tehingute protokoll ● Visa ja MasterCard' koostöös väljatöötatud standardne protokoll, mis võimaldab turvalisi krediitkaarditehinguid avatud võrkudes, näit. Internetis. SET protokoll näeb ette digitaalallkirja kasutamist.
SLIP (=Serial Line Internet Protocol) jadaliini IP; jadaliini protokoll SLIP ● Interneti protokoll, mis võimaldab juurdepääsu Internetti modemi või telefoniliini kaudu.
SLP (=Service Location Protocol) teenuseotsingu protokoll ● Keskkond internetiteenuste kiireks leidmiseks ja valikuks. Seda protokolli kasutades ei vaja Internetti kasutavad arvutid võrgurakenduste kasutamiseks võrguteenuste staatilist konfiguratsiooni
SMTP (=Simple Mail Transfer Protocol) lihtne meiliedastusprotokoll; meiliprotokoll SMTP ● Serverite vahel e-meilide saatmiseks ja vastuvõtmiseks kasutatav TCP/IP protokoll. SMTP võimaldab vastuvõtul ainult sõnumite järjekorda panemist ja seepärast kasutatakse teda harilikult koos mõne teise protokolliga, näiteks POP3.
SNMP (=Simple Network Management Protocol) haldusprotokoll SNMP; lihtne võrguhaldusprotokoll ● Lihtne võrguhaldusprotokoll sõlmede halduseks IP-võrgus.
SOAP (=Simple Object Access Protocol) lihtne objekti juurdepääsu protokoll ● Kergekaaluline XML-põhine teatevahetus protokoll, mida kasutatakse informatsiooni kodeerimisel veebipäringutes ja vastustes võrgus. SOAP saab kasutada mitmete interneti protokollidega nagu SMTP, MIME ja HTTP.
SPP (=sequenced packet protocol) jadapaketti protokoll ● Võrgunduse protokoll, mis pakub usaldusväärset pakettide transporti koos vookontrolliga keskkonnas, kus on loodud mitmeid ühendusi.
SWAP (=Shared Wireless Access Protocol) Jagatud traadita juurdepääsu protokoll ● Välja töötanud HomeRF Working Group. SWAP on spetsifikatsioon traadita kõne ja andmete kohta koduses võrgus.
Structure of Management Information, SMI protokoll SMI ● Haldusinformatsiooni struktuur. Reeglid võrguhaldusprotokolli kaudu kättesaadavate objektide määratlemiseks. Selle protokolli defineerib STD 16, RFC 1155.
TCP/IP Protocol Suite protokollistik TCP/IP ● Edastusohje protokoll Interneti protokolli peal. See levinud lühend tähistab IP peal töötavat transpordi- ja rakendusprotokollide komplekti.
TCP/IP (=Transmission Control Protocol/lnternet Protocol) TCP/IP; edastusohje protokollistik Interneti protokolli peal ● Protokollide TCP ja IP kombinatsioon. Transpordi- ja rakendusprotokollide komplekt. TCP/IP kujutab endast reeglite komplekti andmete edastamiseks Internetis kahe või enama arvuti vahel ja on Interneti standardprotokoll
TCP (=Transmission Control Protocol) TCP; edastusohje protokoll ● Ligikaudu OSI etalonmudeli transpordikihi protokollidele vastava, ühendusele orienteeritud side protokolli nimi. Määratletud standardiga STD 7, RFC 793. Erinevalt UDP-st on ta ühendus- ja voolorienteeritud. Interneti standardne edastuskihi protokoll. Vt IP
TKIP (=temporal key integrity protocol) ajutine võtme terviklikuse protokoll ● Vt WPA
UDP (=User Datagram Protocol) datagrammiprotokoll UDP; kasutaja datagrammiprotokoll ● Interneti standardne (STD 6, RFC 768) transpordikihi protokoll. UDP on ühenduseta protokoll, mis lisab IP-le usaldatavustaseme ja multipleksimise.
UUCP (=Unix-to-Unix CoPy) protokoll UUCP ● Algselt oli operatsioonisüsteemi UNIX all töötav programm, mis võimaldas ühel UNIX-süsteemil saata teisele UNIX-süsteemile telefoni-valimisliinide kaudu faile. Hiljem kandus nimetus üle vastavatele protokollidele. Failide ja elektronposti edastuse protokoll, lihtsam kui TCP/IP
WAP (=Wireless Application Protocol) traadita rakenduste protokoll ● Kommunikatsiooniprotokoll raadioühendusega seadete (peam. mobiiltelefonide) ühendamiseks Internetiga, e-postiga jne.
application protocol rakendusprotokoll ● Protokoll (reeglistik) rakenduskihi protsesside vahelise suhtluse korraldamiseks. Vt Application layer
bit-oriented protocol bittprotokoll ● Andmesidelüli protokoll, milles andmelüli juhtimise funktsioonid on spetsifitseeritud kaadri teatud kohtades, nii et kasutaja andmed saab teisaldada transparentse bittide jadana. Näiteks lüli kõrgjuhtimise protokoll.
character-oriented protocol märkprotokoll ● Andmesidelüli protokoll, mille kohaselt nii kasutaja andmed kui ka andmelüli juhtimise funktsioonid kodeeritakse spetsiifiliste märkidena, näiteks lüli baasjuhtimise protokoll.
communication protocol sideprotokoll ● Ühenduse meetodeid ja parameetreid määrav reeglistik, nt TCP/IP
communications protocol ühenduse protokoll ● Standard, mis võimaldab vahetada informatsiooni minimaalsete vigadega.
data link protocol lüliprotokoll ● Juhend, mis reguleerib lülikihi talitlust
frame relay FR-edastus; FR-protokoll ● FR-edastus, kaadriretranslaator OSI lülikihi kaadriedastusprotokoll, tõhusam kui X. 25. FR-protokoll võimaldab pakkuda odavat andmesideteenust kohtvõrkude (LAN) vahel ja laivõrkude (WAN) otspunktide vahel.
high-level protocol ülaprotokoll ● Protokoll OSI-mudeli kihtide ülakolmikust
name server protocol nimeserveri protokoll ● Võrguühenduse protokoll. Nimeserver vastab päringutele ning aitab arvutikasutajatel leida vajaliku informatsiooni asukoha.
network protocol võrguprotokoll ● Infoedastust võrgus korraldavate reeglite kogum
protocol protokoll (OSI puhul) ● Semantika- ja süntaksireeglite kogum, mis määrab sama kihi subjektide käitumise sidefunktsioonide täitmisel.
protocol protokoll (programmikeeltes) ● Reeglistik, mis määrab objektide käitumise teatevahetusel.
protocol stack (=stack) protokollistik; protokollivirn ● Koostöös mingit võrgufunktsioonide kogumit tagavate protokollide kihiline komplekt.
router-to-router protocol marsruuteritevaheline protokoll
routing protocol marsruutimis protokoll ● Termin valemi või protokolli kohta, mida kasutab marsruuter õige teekonna kindlakstegemiseks andmete transpordil.
session protocol seansiprotokoll
talk vestlusprotokoll talk ● Ka uudisegruppides väitlusteemade nimeprefiks. UNIX' i ja Linux' i protokoll, mis võimaldab kahel inimesel kaugarvutite kaudu suhelda kirja teel reaalajas. Talk on üks kergemini rünnatavamaid kohti Unix- või Linux-arvutis, mistõttu on see tihti blokeeritud. Vt talker, Internet Relay Chat, chat group, chat.
token passing procedure (=token passing protocol) loahaldusprotokoll ● Luba kasutavas kohtvõrgus kehtiv reeglistik, mis reguleerib seda, kuidas andmejaam luba saab, kasutab ja edasi annab.
transport protocol transpordiprotokoll