sgml -- L. Liikane, M. Kesa. Arvutisõnastik

SGML (=Standard Generalized Markup Language) standardne üldistatud märgistuskeel ● Üldine märgistuskeel dokumentide kirjeldamiseks. SGML on rahvusvaheline standard, mis kirjeldab suhet dokumendi sisu ja selle struktuuri vahel samal ajal kui tavalised dokumendifaili formaadid esitavad dokumendi sisu ja esitusviisi.