L. Liikane, M. Kesa. Arvutisõnastik

ID card (=identification card) ID-kaart; Idetifitseerimiskaart; identkaart; identsuskaart ● Tõendab isikut või tema volitusi, Eestis nüüd isikuttõendav dokument lisaks passile vt ka chip card