token bus -- L. Liikane, M. Kesa. Arvutisõnastik

token bus network lubasiinvõrk ● Kõhtvõrgu (LAN) tüüp, millel on siintopoloogia ja kasutab loa edastus põhimõtet. Lubasiinvõrk on sarnane lubaringvõrk, ainuke erinevus on et võrgu lõpp-punktid ei moodusta ringi. Lubasiinvõrk on defineeritud IEEE 802. 4 standardiga.
token-bus network lubasiinvõrk ● Siinvõrk, milles kasutatakse mingit loahaldusprotokolli.