compression -- IT terministandardi projekti (1998-2001) sõnastik

EnglishEesti
image compression — An operation that reduces the amount of memory needed to store an image (30.01.08) or the time needed to transmit an image. (A decompression system is required for retrieval.) (28 COMPUTER VISION; 30.09 IMAGE TRANSFORMATION; 30.09.10) pilditihendus — Operatsioon, mis kahandab pildi * salvestuseks vajatavat mälu mahtu või pildi edastuseks vajatavat aega. (Pildi võtuks on vajalik vastav hõrendamissüsteem.) (30 RAALNÄGEMINE; 30.09 PILDITRANSFORMATSIOON; 30.09.10)
speech compression — A speech processing technique for transmitting or storing a speech signal over a narrower frequency band or using a smaller amount of bits than would normally be necessary. Eg. prediction coding, *sub-band coding, encoding using formants . (29 Speech recognition and synthesis; 29.01 General concepts; 29.01.27) kõnetihendus Kõnetöötlus meetod kõnesignaali *edastuseks või talletuseks kitsamas sagedusribas või väiksema arvu bittidega kui tavaliselt vajatav. Nt. pognooskodeerimine, alamribakodeerimine, kodeerimine *formante kasutades. (29 KÕNETUVASTUS JA KÕNESÜNTEES; 29.01 Üldmõisted; 29.01.27)