daemon -- IT terministandardi projekti (1998-2001) sõnastik

EnglishEesti
demon (=daemon) — A procedure that is invoked without being called explicitly whenever an alteration, an addition, or a deletion occurs. (28 Artificial intelligence - Basic concepts and expert systems; 28.02 Knowledge structures and knowledge representation; 28.02.36) deemon Protseduur, mis ilmutatud kutseta käivitatakse iga muudatuse, lisamise või kõrvaldamise korral. (28 Intellektitehnika. Põhimõisted ja ekspertsüsteemid; 28.02 Teadmusstruktuurid ja teadmuse esitus; 28.02.36)