dithering -- IT terministandardi projekti (1998-2001) sõnastik

EnglishEesti
dithering — A technique for varying raster color or intensity by assigning values from a restricted range available to pixels in patterns. (Dithering is used to create a wide variety of patterns for use as backgrounds, fills and shadings, as well as for creating halftones, and for correcting aliasing.) Eg. Example - simulating a gray scale by using a group of pixels each capable of displaying only black and white. (13 Computer graphics; 13.03 Display of images; 13.03.32) virvtoonimine (=pseudotoonimine) — Meetod rastri värvuse või intensiivsuse varieerimiseks mustrite pikselitele väärtuste kinnistamisega mingist nende jaoks kasutada olevast piiratud vahemikust. (Virvtoonimist kasutatakse mitmesuguste taustadeks, täidisteks ja varjustusteks rakendatavate mustrite loomiseks, samuti pooltoonide loomiseks ja sakilisuse kahandamiseks.) Nt. Halliskaala matkimine pikselirühmaga, kusjuures iga piksel saab esitada ainult musta või valget. (13 Raalgraafika; 13.03 Kuvamine; 13.03.32)