interoperability -- IT terministandardi projekti (1998-2001) sõnastik

EnglishEesti
interoperability — The capability of two or more functional units to process data cooperatively. (See 01.01.47.) (18 Distributed data processing; 18.05 Network functions and applications; 18.05.05) interoperaablus (=koostalitlevus) — Kahe või enama funktsionaalüksuse võime töödelda andmeid kooperatiivselt. (Vt 01.01.47.) (18 Hajustöötlus; 18.05 Võrgu funktsioonid ja rakendused; 18.05.05)
interoperability — The capability to communicate, execute* programs, or transfer data among various functional units in a manner that requires the user to have little or no knowledge of the unique characteristics of those units. (01 Fundamental terms; 01.01 General terms; 01.01.47) koostalitlusvõime (=interoperaablus) — Erinevate funktsionaalüksuste võime omavahel suhelda, programme täita või andmeid teisaldada sellisel viisil, mis ei nõua kasutajalt mingeid või peaaegu mingeid teadmisi nende üksuste spetsiifiliste omaduste kohta. (01 Põhiterminid; 01.01 Üldterminid; 01.01.47)