lähend -- M. Abel, Ü. Kaasik. Matemaatikasõnastik

EestiEnglishРусский
lähend (=aproksimatsioon) (=lähisväärtus) (=lahendus) approximation приближение
alglähend initial approximation начальное приближение
jäme lähend rough approximation грубое приближение
lähis- (=lähend-) approximate приближённый