Päring

Päringuid on võimalik sisestada nii menüüde kaudu kui ka otse päringuaknasse.
Ka menüüde kaudu päringu esitamisel konstrueeritakse päringustring, mille formaat on kujul:
[-|+|$|&][sõna|syn.kategooria|sem.kategooria][(täpsustus[=väärtus]*)][@word|syn|sem]

Ehk siis inimkeeles:

Näited:

NB! Menüüde abil koostatav "Täpsem otsing" ei võimalda oma kastides päringustringi väljendite kasutamist. Päringustringi saab kasutada ainult tavalises otsingukastis.

Vastuseks väljastatakse maksimaalselt 200 lauset korraga. Kui päringule vastavaid lauseid on rohkem kui 200, siis väljastamiseks tehakse sobivate hulgast valik juhuslikult, kusjuures kahel järjestikusel päringul ei pruugi see valik olla samasugune.
Kõikide lausete vaatamiseks märkige "Näita kõiki lauseid". Valikut arvestatakse kõikide tulevaste päringute sooritamisel.

Märgenduse vaatamiseks tuleb soovitud sõnal klõpsata. Liikudes hiirega süntaktilisele või semantilisele märgendusele, tuuakse esile kogu väljend.

Täpsema otsingu liides oskab hetkel sõnale määrata vaid ühe semantilise täpsustuse. Täiendavate täpsustuste määramiseks kasutage "sama sõna on" lisakirjet.

Keelekorpuste kasutajad on pannud tähele, et korpustes päringuid tehes võib vastuseks saada korduvaid lauseid, lõike või isegi suuremaid juppe artiklitest. Tegemist ei ole aga korpuste koostamisel tekkinud vigadega, vaid korduvad üksused on esinenud juba allikmaterjalide (peamiselt ajalehtede) erinevates, tavaliselt küll sisult sarnastes artiklites.

Grammatilised kategooriad
Verbikategooriate kohta võib lisa lugeda Keele ja Kirjanduse artiklist
Lisaks võib huvi pakkuda märgendus- või kategooriasüsteemide vastavustabel