multimedia -- V. Hanson, A. Tavast. Arvutikasutaja sõnastik

multimedia multimeedium ● teabe mitme esitusvormi korraga kasutamine (taval. tekst, graafika, heli, video)
multimedia clip (=media clip) (=clip) 3 multimeediumiklipp, meediumiklipp, klipp ● heli-, video-, animatsiooniklipp või lõikepilt
multimedia object multimeediumobjekt
Multimedia PC = MPC