IT terministandardi projekti (1998-2001) sõnastik

Käesoleva veebiversiooni aluseks on IT terministandardi projekti (1998-2001) elektrooniline versioon (http://www.imprimaatur.ee). Kinnitatud projekti nimi on "Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382. Infotehnoloogia. Sõnastik".

Täpsemat kirjeldust vt ülalmainitud Imprimaaturi leheküljelt.

Sõnastikus on 4068 mõistet. Eestikeelseid termineid on seejuures 5100, ingliskeelseid 5200.

Otsingus võib kasutada tärni * (s.h. .* suvalise hulga suvaliste märkide tähistamiseks). Otsing toimub kas ingliskeelsete või eestikeelsete terminite järgi.

Väljastatakse maksimaalselt 50 kirjet.

Segadusse ajavad tähistused

Tavaliselt on seletustes esinevad terminid vormistatud hüperlinkidena, kuid mitmes seletuses on sellised terminid lihtsalt kaldkirjas; seejuures kasutatakse tärni * kõrvuti asetsevate terminite vahelise piiri tähistamiseks.