link -- V. Hanson, A. Tavast. Arvutikasutaja sõnastik

link 1 link ● (1) side programmimoodulite või andmeobjektide vahel, sh nt kahe arvutustabeli lahtrite vahel (2) side hüperteksti osade vahel → hyperlink
link 2 link ● failisang mitmes opsüsteemis (nt Unix) → file handle
link 3 = data link
link 4 liin ● TCP/IP-võrgu andmesideliin
link 5 v linkima ● programmimooduleid linkuri abil ühendama
absolute link absoluutlink ● sisaldab viidatava objekti täielikku URL-i ↝ relative link
automatic link automaatlink
broken link lingirike ● hüperlingi aktiveerimise ebaõnnestumine, nt serveri ajutise väljalülitatuse tõttu
cell link lahtrilink ● tabeliprogrammis, nt objektide sidumiseks lahtriga
cold link külm link, ajutine link ● luuakse kliendi ja serveri vahele ainult kliendi päringu täitmise ajaks
data link escape (=DLE) kanalivahetus ● talitlusmärk, ASCII-kood 10H
data link layer (=link layer) lülikiht ● OSI-mudeli alt teine kiht, annab edastusteenuseid võrgukihile
data link protocol lüliprotokoll ● reguleerib lülikihi talitlust
data link (=link) 3 andmesidelüli, link ● andmesidekontuur koos mõlema andmelõpmiku vastava osaga
High-level Data Link Control = HDLC
hot link 1 kuum link ● dünaamiline andmeühendus programmide vahel, nt tabeliprogrammi ja tekstiprotsessori vahel; tabeliandmete muutumisel muutuvad vastavad diagrammid tekstidokumendis
hot link 2 kuum link ● kasutajale oluline WWW hüpertekstviide
link editor = linkage editor
link layer = data link layer
link-by-link encryption lülikrüpteerimine ● andmed krüpteeritakse sidesüsteemi igas lülis uuesti ↝ end-to-end encryption
logical link control protocol (=LLC protocol) loogilise lüli reguleerimisprotokoll, LLC-protokoll ● kohtvõrgu protokoll, reguleerib kaadrite vahetust andmejaamade vahel sõltumatult edastusmeediumi ühiskasutuse viisist
logical link control sublayer (=LLC sublayer) loogilise lüli reguleerimise alamkiht, LLC-alamkiht ● meediumist sõltumatuid andmesidelüli funktsioone toetav kohtvõrgu lülikihi osa → data link layer
manual link käsilink ● käsitsi värskendatav link
relative link suhteline link ● sisaldab suhtelist URL-i ↝ absolute link
satellite link satelliidikanal ● andmesideliin tehiskaaslase kaudu
stale link surnud link ● hüperviit dokumendi kunagisele asukohale