kaart -- L. Liikane, M. Kesa. Arvutisõnastik

map (=mapping) kaart; kujutis; plaan ● Fail, mis näitab programmi struktuuri. Ka ülekantud tähenduses skeem; diagramm; kujutis; kujutamise tulemus.
Bit Map (=bitmap) (=bitplane) (=pixel map) bitmap; bittraster; bitikaart ● Piltkujutise kodeeritud esitusviis, mis koosneb graafilise kujutise punktide (pikslite) ridadest ja tulpadest. Iga punkti väärtus salvestatakse kas ühe või mitme andmebitiga. Lihtsate mustvalgete kujutiste korral piisab iga punkti jaoks ühest bitist. PC'del tavaliselt *. bmp laiendiga. Vt vector graphics
Daughter Board (=daughter card) tütarkaart; tütarplaat ● Emaplaadiga ühendatud lisaplaat, mis võimaldab lisafunktsioone, näiteks modemiga töötamise.
Digital Certificate (=digital ID) ID-kaart; digitaalne identsuskaart; digitaalne isikutunnistus ● Isikutunnistuse elektrooniline vaste. Neid annavad välja selleks volitatud institutsioonid.
ID card (=identification card) ID-kaart; Idetifitseerimiskaart; identkaart; identsuskaart ● Tõendab isikut või tema volitusi, Eestis nüüd isikuttõendav dokument lisaks passile vt ka chip card
Interface adapter (=interface card) laienduskaart; interfeisskaart ● Laienduskaart, mis ühendab arvuti võrguga.
Kohonen map (=SOFM) (=SOM) (=self-organizing feature map) (=self-organizing map) Kohoneni kaart; SOM-kaart; iseorganiseeruv kaart ● Iseorganiseeruv võrk, mis koosneb alliksõlmedega täielikult seotud, üldiselt kahemõõtmelisest väljundkihist ja kasutab konkurentsõpet.
PC Card (=PCMCIA card) PC-kaart ● Krediitkaardi suurune seade, mis käib spetsiaalsesse avasse ning mille abil personaal- ja sülearvuti kasutajad saavad ühendada lisavälisseadeid, modemeid, helikaarte jne. Vt PCMCIA
PC card slot PC-kaardi pilu ● Laiendusmooduli ühendamiseks, peamiselt laptoparvutites.
PC memory slot PC-mälukaardi pilu ● Personaalarvuti kaart, mille abil saab lisada vahemälukiipe.
Point chart (=point diagram) punktdiagramm; punktikaart ● Diagramm, mis annab andmete väärtustele kindlad asukohad; kasutatakse erinevate väärtuste võrdlemisel.
RAM card RAM-kaart; mälukiip ● Trükkplaat, mille abil muutmälu süsteemile lisatakse; plaadid asetatakse spetsiaalsetesse avadesse emaplaadil.
accelerator board (=accelerator card) kiirendikaart; kiirendiplaat ● Nt videokiirendi.
adapter (=adapter board) (=adapter card) adapter; adapterikaart; laienduskaart ● Seade või programm , mis võimaldab arvutil suhelda lisaseadmega. Ka laienduskaart, näiteks graafikaadapter.
affinity card afiinsuskaart ● 1985. a. turule tulnud krediitkaardi tüüp, mis on seotud teatud kindla tarbijahuviga. Afiinsuskaartide hulka kuuluvad näiteks sooduskaardid, mis annavad kasutamise eest hinnaalandust.
aperture card apertuurkaart ● Töödeldav standardmõõtmetega kaart, millesse saab paigutada mikrofilmikaadreid.
audio adapter (=audio card) heliadapter; helikaart; helimoodul ● Arvuti komponent, muudab helisignaali digitaalseks ja vastupidi. Sisaldab eelvõimendit, millest tulev (analoogne) helisignaal suunatakse kõlaritesse või kõrvaklappidesse.
bank card pangakaart ● Standardsetele autoriseerimis-, kliiringu- ja tehinguõiendusreeglitele vastav plastikkaart, mida kasutatakse müügitehingu töötlemiseks konto krediteerimisel. Kõige levinum pangakaart on krediitkaart (credit card).
card column kaardi veerg ● Perfokaardi lühemate servadega paralleelne mulgukohtade rida.
card duplicator (=card reproducer) (=card reproducing punch) kaardi reperforaator ● Seade, mis valmistab ühe perfokaardi järgi teise, kopeerides loetud kaardilt kõik andmed või osa neist.
card row kaardi rida ● Perfokaardi pikemate servadega paralleelne mulgukohtade rida.
chip card (=ID-card) identsuskaart; kiipkaart; ID-kaart ● Krediitkaardisuurune plastikkaart, millele on sisse ehitatud digitaalne mikroskeem (kiip). Kiip võib olla kas sisseehitatud mäluga protsessor või mitteprogrammeeritava loogikaga mäluskeem. Nt Eestis kohustuslik ID-kaart, GSM-kaart, telefonikaart, uue põlvkonna pangakaardid (Eestis alates 2003) jne. Vt ID card
contact card kontakt-kiipkaart ● Kiipkaart, mille sisse paigutatud kiibi (mikroskeemi) elektrilised kontaktid on kaardi pinnale toodud. Kui kaart on sisestatud kaardilugejasse, siis toimub andmevahetus elektrilise kontaktide kaudu
contactless card kontaktivaba kaart ● Kiipkaart, mille mikrokiip on peidetud plastikusse ja mis vahetab kaardilugejaga informatsiooni raadiosignaalide abil.
credit card krediitkaart; maksekaart ● Pangakaart kaardiomanikule õiguse kasutada seda arvete tasumiseks kaupmehe juures. Kaardiomanik peab hiljem krediitkaardifirmale kompenseerima tehtud kulutused. Vahel ka (ekslikult) maksekaardi üldnimetus. Enamasti magnetkaart, al 2001. a. ka kiipkaardina (Eesti pankades 2003).
credit card processor krediitkaardi töötleja ● Pakub ühiskasutusega (jaotatud) võrksüsteeme ja online krediitkaarditöötluse süsteeme krediitkaardifirmadele. Ühendab omavahel kaupmeeste, finantsasutuste ja krediidiasutuste toiminguid.
cue card vihjekaart ● Liik sisespikreid
daughterboard (=daughtercard) tütarkaart ● Trükiplaat mida saab lisada teisele trükiplaadile()tavaliselt emaplaadile). Tütarkaart on sarnane lisakaardile, kuid see kasutab emaplaadi ressursse (mälu ja CPU) vastupidiselt andmete saatmist läbi aeglase laiendussiini.
debit card deebetkaart ● Finantsinstrument, mida tarbijad kasutavad maksete tegemiseks sularaha asemel.
display adapter (=graphic adapter) (=graphics controller card) graafikaadapter; graafikakaart; kuvaadapter ● Ka graafikakiirendi, graafikaadapter. Arvuti koostisosa, mis muudab arvuti digitaalsignaali kuvari jaoks arusaadavaks analoogsignaaliks. Vt display modes
expansion board laiendplaat; laienduskaart ● Arvuti võimalusi laiendav eraldi turustatav ja hõlpsasti ühendatav moodul
fax card faksikaart ● Arvutiseade, mille abil saab arvutist telefoniliinide kaudu saata ja vastu võtta fakse.
font card (=font cartridge) kirjakaart; kirjakassett ● Seade, mis sisaldab oma püsimälus informatsiooni fontide kohta, mille abil lisatakse näiteks printerile "sisseehitatud" fonte.
graphics accelerator card graafikakiirendi kaart ● Kaart, millel on mälu ning protsessor graafika baasfunktsioonide täitmiseks ning mis seega kiirendab arvuti tööd kujutiste kuvamisel arvutiekraanile.
magnetic card magnetkaart ● Õhuke, painduv kaart magnetribaga, millele saab salvestada informatsiooni.
magnetic card storage magnetkaartmälu ● Magnetmälu, milles andmed salvestatakse magnetsalvestuse teel õhukesele painduvate kaartide pinnale.
memory card mälukaart ● Lisakaart, mis annab juurde mälumahtu, kuid on aeglasem kui kõvaketas. PCMCIA kaart Võib tähistada ka magnetkaarti, näiteks krediitkaarti.
memory map mälukaart ● Graafiline kaart mälusse laaditud seadmete asukohtadega.
money order rahakaart ● Maksekorraldus, mille annab välja pank või postkontor ja mille alusel toimub raha väljamaksmine teisest pangast
off-line debit card autonoomne ehk offlain-deebetkaart ● Deebetkaart, mis sarnaselt pabertšekkidele võtab raha kasutaja sekiarvelt maha ligikaudu 2 päeva pärast tehingu toimumist.
oil card kütusekaart ● Suuremate kütusefirmade poolt väljastatav krediitkaart vedelkütuse ostmiseks
punch card perfokaart; perforeerimiskaart ● Kaart, millesse saab perforeerida perfomustreid.
punched card perfokaart; perforeeritud kaart ● Vanim andmekandja; kaart, milles on augukombinatsioonid, mis vastavad tähe- ja numbrimärkidele.
short cord lühike kaart ● Laiendkaart, poole väiksem tavapärasest laiendkaardist.
site map lehe kaart ● Hierarhiline visuaalne mudel veebilehest. Võrreldav raamatu sisukorraga, kus on toodud lehel olevate materjalide üldine koondnimekiri.
smart card kiipkaart ● Krediitkaardisuurune plastikkaart, millele on sisse ehitatud digitaalne mikroskeem (kiip). Kiip võib olla kas sisseehitatud mäluga protsessor või mitteprogrammeeritava loogikaga mäluskeem.
sound card helikaart; helimoodul ● Võib moodustada omaette trükkplaadi või asuda nt emaplaadil.
swipe krediitkaarti läbi krediitkaardilugeja tõmbama
tab sakk; tabeldusmärk; vahekaart ● Vahekaardi väljaulatuv osa ilma kaardi endata, nt Exceli lehtedel, dialoogiakendel.
tabbed chart vahekaart ● Üks sakkidega varustatud lehekülgedest nt Exceli suvandite dialoogiboksis
television board televisiooni kaart ● Laienduskaart, mis lubab arvuti monitori kasutada televisiooni vaatamiseks. Kaart konverdib TV signali (NTSC) monitorile sobivaks formaadiks (VGA või SVGA). Enamus tänapäeva kaarte võimaldab pilti eraldi aknas vaadata ja samuti ka üle ekraani.
token lubakaart ● Turvasüsteemide puhul kasutatav krediitkaardisuurune seade, mis kuvab iga 5 minuti tagant muutuvat ID koodi. Kasutaja sisestab kõigepealt oma parooli ja loeb siis lubakaardilt värske ID koodi, mille abil saab turvasüsteemi sisse logida
video accelerator card videokiirendikaart ● Lisakaart, mis kontrollib ja parandab ekraanikuva kvaliteeti.